Category Archives: Výživné

Súdy pri rozhodovaní o výživnom na maloleté dieťa nie sú limitované žiadnou hornou hranicou, ktorá by ich pri určovaní výšky výživného obmedzovala. Zatiaľ tiež nedošlo k rozhodnutiu, ktoré by určovalo hornú hranicu výšky výživného, resp. spôsob posúdenia vhodnej výšky výživného v prípade, ak majú rodičia nadštandardné príjmy. (more…)...
Read more
Pokiaľ sa trvale zdržiavate v zahraničí, je nutné, aby ste si zvolili zástupcu pre dané exekučné/trestné konanie. Ak máte rozhodnutie slovenského súdu a rodič, ktorý výživné neplatí, má majetok na Slovensku, potom je postup rovnaký ako je uvedené v článkoch o neplatení výživného Pokiaľ máte rozhodnutie súdu z inej krajiny, môže byť pred samotným  zahájením exekúcie potrebné vykonať aj...
Read more