Právne služby

Naša Advokátska kancelária  poskytuje právne poradenstvo k všetkým otázkam z rodinného práva.

Príklady:

  • vypracovanie dohôd rodičov podľa Zákona o rodine, najmä rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákona o rodine, najmä návrhu na začatie konania, odvolania a iných podaní,
  • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode,
  • úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom v ďalších prípadoch (zverenie, výživné a úprava styku),
  • zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov,
  • zvýšenie a zníženie výživného na maloleté dieťa,
  • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom,
  • vymáhanie dlžného výživného na deti,
  • právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného podľa Zákona č. 452/2004 Z.z.,
  • určenie alebo zapretie otcovstva podľa Zákona o rodine

Kontaktujte nás a spolu na konzultácii preberieme váš problém a možnosti.