Category Archives: Rodičovské únosy

O prípade únosu dieťaťa na Slovensko rozhodovali všetky stupne slovenského súdnictva niekoľko rokov. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že slovenské súdy procesne nesplnili všetky zásady, ktoré by mali v prípadoch medzinárodných únosoch detí - hlavne rýchlosť konania. Sťažovateľovi bola priznaná len časť ním požadovaných nárokov. (more…)...
Read more
K otázkam súvisiacim s medzinárodnými únosmi detí vydal niekoľko významných rozhodnutí aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). ESĽP sa zaoberal kolíziou Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (Dohovor), najmä práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8 Dohovoru). Podľa aktuálnej judikatúry ESĽP, vnútroštátne súdy...
Read more