Advokátska kancelária

Oblasť rodinného práva tvorí základňu činnosti našej advokátskej kancelárie.

Klientom, ktorí sa na nás obrátia sme pripravení poskytnúť profesionálne právne poradenstvo a pomoc s akoukoľvek situáciou, problémom či sporom v oblasti rodinných a manželských vzťahov.

Stotožňujeme sa s názorom, že rodina je elementárnou bunkou spoločnosti a rodinné a manželské vzťahy majú pre spoločnosť zásadný význam, ktorý vyžaduje náležitú ochranu a starostlivosť.

Ide o citlivú oblasť, ktorá si vyžaduje osobitný prístup a zodpovedné posúdenie. Presne to je zásadným dôvodom, prečo sa naša kancelária rozhodla zamerať práve na oblasť rodinného práva.

Hlavné oblasti rodinného práva:

  • právne poradenstvo v rodinnom práve
  • rozvod – poradenstvo a zastupovanie v konaní
  • výživné – určenie jeho výšky, zvýšenie, zníženie výživného vrátane zastupovania v konaní
  • úprava výkonu rodičovských práv a povinností
  • úprava styku rodičov s deťmi
  • zúženie rozsahu alebo vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • určenie a zapretie otcovstva
  • osvojenie, zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, opatrovníctvo poručníctvo