Category Archives: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Vo všeobecnosti platí, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva, okrem vecí, ktoré môžu byť výlučne vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Právna teória považuje obchodný podiel za inú majetkovú hodnotu, ktorá je spôsobilým samostatným predmetom právnych vzťahov. Podnikanie a...
Read more
Vyporiadanie majetku manželov a proces rozvodu výrazne urýchli dohoda.   Advokát Vám pomôže dohodu pripraviť a písomne zaznamenať, aby bola správna, spravodlivá, v súlade s nárokmi a požiadavkami oboch strána tým zabezpečila zrýchlenie rozvodového konania. V rámci konzultácie Vám bude poskytnutý odborný názor na možnosť vyporiadania BSM dohodou. Oslovte náš  tím pre zhodnotenie, či je táto možnosť pre Vás...
Read more