Ocenenie práce

Odmena je dohodnutá s klientom pri prvej návšteve. Pokiaľ sa inak nedohodneme, platí tarifná odmena a ostatné cenové podmienky určené vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.