About: AKZ

Recent Posts by AKZ

 Za posledné dva roky sa na Slovensku intenzívne skloňovala problematika povinného očkovania. Po tom, ako Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre uznal matku maloletého dieťaťa, ktorá nezabezpečila povinné očkovanie maloletého, vinnou zo spáchania priestupku na úseku verejného zdravotníctva a uložil jej pokutu vo výške 100,- € a povinnosť nahradiť trovy konania, rozpútala sa v spoločnosti rozsiahla diskusia a predmetným prípadom...
Read more

Recent Comments by AKZ

    No comments by AKZ yet.