About: AKZ

Recent Posts by AKZ

Rozchod alebo rozvod rodičov dieťaťa nemusí vždy znamenať potrebu rozhodnutia o tom, v koho starostlivosti dieťa zostane alebo určenie intervalov, kedy bude dieťa, s tým ktorým rodičom. Rodičia aj po rozchode môžu naďalej zachovať svoj rodičovský vzťah a rozhodovať o spôsobe zabezpečovania starostlivosti o dieťa, tak ako to bolo pred ich rozchodom, či rozvodom. Prakticky sa rodičia naďalej dohadujú priebežne...
Read more

Recent Comments by AKZ

    No comments by AKZ yet.