Aktuality.sk uverejnili článok, kde JUDr. Zahradníková informuje o zvyčajných dôvodoch rozvodu a obvyklých prieťahoch v trvaniach konaní. Snažíme sa vplývať na informovanosť verejnosti o tejto právnej oblasti, možnostiach a  príprave či priebehu tak významných krokov ako je právne usporiadanie rodinných vzťahov....
Read more