Oblasti rodinného práva

Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach rodinného práva:

  • rozvod manželstva,
  • zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti,
  • určenie, zvýšenie a zníženie výživného,
  • úprava styku s maloletým dieťaťom,
  • určenie a zapretie otcovstva k maloletému dieťaťu,
  • nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa a pod.

Poskytujeme tiež poradenstvo k otázkam, ktoré nie sú upravené normami rodinného práva, ale s rodinnými vzťahmi súvisia, napr. vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti pred uzatvorením manželstva, úverové zmluvy, spoločný nájom bytu, atď.