About: Mgr. Zuzana Tačovská

Recent Posts by Mgr. Zuzana Tačovská

Súdy pri rozhodovaní o výživnom na maloleté dieťa nie sú limitované žiadnou hornou hranicou, ktorá by ich pri určovaní výšky výživného obmedzovala. Zatiaľ tiež nedošlo k rozhodnutiu, ktoré by určovalo hornú hranicu výšky výživného, resp. spôsob posúdenia vhodnej výšky výživného v prípade, ak majú rodičia nadštandardné príjmy. (more…)...
Read more

Recent Comments by Mgr. Zuzana Tačovská

    No comments by Mgr. Zuzana Tačovská yet.