Vymáhanie výživného zo zahraničia

Posted by

Pokiaľ sa trvale zdržiavate v zahraničí, je nutné, aby ste si zvolili zástupcu pre dané exekučné/trestné konanie. Ak máte rozhodnutie slovenského súdu a rodič, ktorý výživné neplatí, má majetok na Slovensku, potom je postup rovnaký ako je uvedené v článkoch o neplatení výživného

Pokiaľ máte rozhodnutie súdu z inej krajiny, môže byť pred samotným  zahájením exekúcie potrebné vykonať aj niektoré ďalšie úkony v závislosti od toho, či ide o rozhodnutie súdu niektorej z krajín Európskej únie, alebo nie.

Pokiaľ chcete vymáhať výživné v cudzine, bude postup závisieť od podmienok platných v danej krajine. Príslušným slovenským ústredným orgánom v týchto veciach je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, v spolupráci s ktorým Vám vieme pomôcť.

Požiadajte o konzultáciu pri riešení výživného v medzištátnom vzťahu.

Comments are closed.