Medzinárodné únosy

Medzinárodné únosy a právo styku rodiča s dieťaťom 

Čo znamenajú pojmy neoprávnene premiestnenie dieťaťa, alebo medzinárodný únos dieťaťa?

Táto situácia súvisí s prípadmi medzinárodných manželstiev, alebo iných vzťahov (registrované partnerstvá alebo nezosobášené páry), z ktorých pochádzajú maloleté deti.  Ak vo vzťahoch dôjde k nezhodám alebo rozchodu, často to vedie k jednostrannému rozhodnutiu odchodu jedného rodiča spolu s dieťaťom do domovskej krajiny, alebo inde do zahraničia, kde hľadá zázemie u príbuzných, priateľov, a pod.

Pokiaľ je maloleté dieťa premiestnené bez súhlasu druhého rodiča, ide spravidla o protiprávne konanie, ktorým zasahuje do práv druhého rodiča (právo na starostlivosť a výchovu dieťaťa) ako aj do práva dieťaťa na styk s obomi rodičmi.

Rodič, ktorý premiestni dieťa za hranice štátu jeho obvyklého pobytu, sa môže dopustiť  tzv. medzinárodného únosu dieťaťa a je považovaný za únoscu.

V niektorých krajinách je uvedené konanie považované aj za trestný čin (napríklad v Poľsku, alebo v Írskej republike).

Samozrejme, nie každé premiestnenie dieťaťa je automaticky považované za únos. Rozhodujúce sú individuálne skutočnosti každého prípadu, preto ak ste sa dostali do situácie, ktorá sa týka problematiky ochrany detských práv v medzinárodnom priestore, využite konzultácie v našej advokátskej kancelárii, náš skúsený tím Vám pomôže.

Prečítajte si náš podrobnejší prehľad o európskych právnych normách o medzinárodných únosoch.

Rýchle rady čo robiť ak sa ocitnete v situácii rodičovského únosu.