Starostlivosť po rozvode

V zásade osobnú starostlivosť po rozvode alebo rozchode rodičov o dieťa vykonávajú rodičia na základe dohody schválenej súdom. Len vo výnimočných prípadoch o tom rozhoduje súd.

S rozvodom manželstva rodičov maloletých detí je obligatórne spojené konanie o úprave práv rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode. Súčasne, po podaní návrhu na rozvod manželstva súd začne konanie o úprave práv rodičov k maloletým deťom na čas do rozvodu. 

V tomto konaní je možné dieťa zveriť do starostlivosti rodiča, nie inej osoby. Ide o rozhodnutie, ktorým sa určí, s ktorým z rodičov bude dieťa naďalej žiť v spoločnej domácnosti a kto bude vykonávať každodennú osobnú starostlivosť o dieťa. Súd pri tom dbá hlavne na záujem dieťaťa, jeho osobnosť a schopnosti. Berie ohľad aj na vzťah rodičov k dieťaťu a ich možnosti. Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti neznamená obmedzenie rodičovských práv druhého rodiča.