Dohodnite si konzultáciu

Volajte, píšte, mailujte. Dohodneme si ďalší postup, ideálne bude stretnutie, kvôli lepšiemu a dôkladnejšiemu riešeniu detailov.

Pozor: kancelária je presťahova z lokality: Štefanovičova 12

AK Zahradník & Spol., s.r.o. JUDr. Jarmila Zahradníková Námestie Mateja Korvína 1 811 07 Bratislava
  • Telefón: +421-911-236-686 +421-2-444-51-365
  • FAX: +421-2-444-51-364
  • E-mail:

Kontakt:

    Pred odoslaním kontaktného formuláru sa informujte o ochrane osobných údajov na našej stránke (GDPR).

    položky nie sú povinné, ale nezabudnite uviesť aspoň jeden spôsob ako vás kontaktovať