Category Archives: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Vyporiadanie majetku manželov spravidla zahŕňa hodnotné a životne dôležité súčasti ako sú nehnuteľnosti, autá, cenné predmety, bankové účty, hotovosť. Záväzky ako sú hypotéky, úvery, pôžičky či iné dlhy je nutné tiež písomne dohodnúť mimo vyporiadania BSM. Advokátska kancelária JUDr. Zahradníkovej je špecializovaná na rozvody a pomôže vám chrániť vaše záujmy pri delení...
Read more
Slovenské právo neumožňuje tieto vzťahy zahrňovať do manželstva (absencia právnej úpravy predmanželských zmlúv). V rámci právneho poradenstva Vám poradíme so získavaním a doplnením dokladov, ktoré datujú a dokazujú pôvod majetku pred vznik manželstva....
Read more
Ak sa s partnerom nedohodnete, prebieha delenie majetku súdnou cestou a je potrebné pripraviť sa na dokazovanie, na základe ktorého súd určí spôsob delenia konkrétnych súčastí majetku. Podiely oboch manželov na majetku  v rámci dohody nemusia byť rovnaké, môžu byť také ako sa manželia medzi sebou dohodnú. Je prípustná aj dohoda, podľa ktorej jeden z manželov...
Read more