Delenie majetku (BSM) po rozvode

Posted by

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je obvykle nemalý majetok, a preto sa vyporiadaniu venuje zvýšená pozornosť, aby nedošlo k unáhlenému či skratovému konaniu, ktoré sa potom len ťažko opravuje. Delenie majetku manželov nasleduje až po samotnom rozvode manželstva.

Prečítajte si: Výhody, ktoré vám dá právnik pri delení majetku pri rozvode Využite dohodnutie konzultácie s JUDr. Zahradníkovou.

 

Comments are closed.