Category Archives: Zmeny a novinky legislatívy

Dňa 4. júna 2014 bol schválený Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Pavla Hrušovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ústava Slovenskej republiky sa na základe tohto ústavného zákona s účinnosťou od 1. septembra 2014 doplní tak, že manželstvo, aktuálne...
Read more
Cieľom európskych právnych noriem o ochrane a právach detí sú prípady týkajúce sa detí, ktoré ešte nedosiahli 16 rokov a mali obvyklý pobyt na území zmluvného štátu bezprostredne pred porušením opatrovníckeho práva alebo práva styku. Obvyklý pobyt dieťaťa je krajina, kde má dieťa určité väzby, a kde skutočne reálne určitý čas žilo. (porovnaj Rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010 vo...
Read more