Predmanželské majetkové vzťahy

Posted by

Slovenské právo neumožňuje tieto vzťahy zahrňovať do manželstva (absencia právnej úpravy predmanželských zmlúv).

V rámci právneho poradenstva Vám poradíme so získavaním a doplnením dokladov, ktoré datujú a dokazujú pôvod majetku pred vznik manželstva.

Comments are closed.