Príprava na vyporiadanie dohodou

Posted by

Vyporiadanie majetku manželov a proces rozvodu výrazne urýchli dohoda.  

Advokát Vám pomôže dohodu pripraviť a písomne zaznamenať, aby bola správna, spravodlivá, v súlade s nárokmi a požiadavkami oboch strána tým zabezpečila zrýchlenie rozvodového konania.

V rámci konzultácie Vám bude poskytnutý odborný názor na možnosť vyporiadania BSM dohodou. Oslovte náš  tím pre zhodnotenie, či je táto možnosť pre Vás vhodná, alebo bude nutné pripraviť delenie majetku súdnou cestou.

Comments are closed.