JUDr. Jarmila Zahradníková

Doktorka práv Jarmila Zahradníková

Právo a spravodlivosť nie sú v praxi nevyhnutne vždy to isté.

Ale naša advokátska profesia umožňuje čo najlepšie prezentovať vaše postoje a využiť ústavou dané právo na rovnosť pred nezávislým súdom.

Čím presnejšie súdu sprostredkujeme náš názor na spravodlivosť, tým je väčšia šanca že sa aj právo prikloní na vašu stranu.

Skúsená špecialistka na rodinné právo
Zastupujem a konzultujem v zložitých kauzách našej kancelárie
Riešim komplexné medzinárodné rodinné právo a problematiku únosov detí
Líderka tímu
Vediem náš advokátsky tím a som garantom získavania praxe pre študentov a koncipientov
Celoživotné vzdelávanie
V advokátskej komore pôsobím ako predsedníčka disciplinárneho senátu
Som registrovaná správkyňa konkurznej podstaty
File:Flag of the United Kingdom.svg  English, advanced working proficiency
jarmila@zahradnikova.sk office@zahradnikova.sk

Vzdelanie:

 • JUDr. – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Mgr. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Aktívna znalosť angličtiny, slovenčiny a češtiny

Prax:

 • predsedníčka VI. Disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory (2013-)
 • členka VI. Disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory (2010-)
 • vlastná advokátska prax (2008-)
 • AK Zahradník & spol. (2006-)
 • AK Rakovský Bohunský (2006)
 • Slovenská pošta, a.s. – riaditeľka právneho odboru (2004-2005)
 • AK Zelenay & spol. (2001-2004)
 • Ministerstvo Spravodlivosti SR – poskytovanie právnych služieb sociálne slabším (2000)

Hlavné zameranie:

 • rodinné právo- rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom, určenie vyživovacej povinnosti, majetkové vzťahy medzi manželmi, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • obchodné právo – mimosúdne a súdne zastupovanie klientov
 • občianske právo – mimosúdne a súdne zastupovanie klientov

Správca konkurznej podstaty

Správca príslušný pre Okresný súd Bratislava I

Značka správcu : S1319

 • správa osôb a spoločností pred a po vyhlásení konkurzu po ustanovení súdom
 • likvidácie a reštrukturalizácie spoločnosti