Spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov

Posted by

Rozchod alebo rozvod rodičov dieťaťa nemusí vždy znamenať potrebu rozhodnutia o tom, v koho starostlivosti dieťa zostane alebo určenie intervalov, kedy bude dieťa, s tým ktorým rodičom. Rodičia aj po rozchode môžu naďalej zachovať svoj rodičovský vzťah a rozhodovať o spôsobe zabezpečovania starostlivosti o dieťa, tak ako to bolo pred ich rozchodom, či rozvodom.

Prakticky sa rodičia naďalej dohadujú priebežne na tom, u koho dieťa bude, ako dlho tam zostane, kto ho vyzdvihne z krúžku, zo školy, či škôlky, kto s ním pôjde k lekárovi, kto čo zabezpečí a uhradí.

Takýto spôsob fungovania umožňuje nová forma starostlivosti, ktorou je spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov, ktorá vstúpila do platnosti dňa 01.01.2023 novelou zákona o rodine.

Základom tejto starostlivosti je vo všeobecnosti súhlas a záujem oboch rodičov a skutočnosť, že sa vedia vzájomne bez konfliktov a bez zásahu súdu ohľadne ich dieťaťa dohodnúť a takáto starostlivosť je v záujme dieťaťa.

K vyživovacej povinnosti: Z podstaty inštitútu spoločnej starostlivosti oboch rodičov vyplýva, že sa vedia aj v tejto otázke dohodnúť. Je na rodičoch, ako sa dohodnú na každodennom zabezpečení plnenia si vyživovacej povinnosti voči dieťaťu. Určenie výšky výživného zo strany súdu bez dohody rodičov je pri tejto forme starostlivosti vylúčené.

Ak máte otázky na túto tému alebo potrebujete odbornú pomoc pri vyhodnotení vašej situácie a prípadné zastupovanie pri podávaní návrhov, riešenia podaní voči vám a ďalších právnych úkonoch, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si konzultáciu.

Comments are closed.