Neplatenie a vymáhanie výživného

Posted by

Opakované neplatenie výživného je trestný čin. K naplneniu jeho skutkovej podstaty dochádza v prípade, ak rodič neplní svoju povinnosť aspoň 3 mesiace v priebehu 2 rokov.

Právny servis zahŕňa aj pomoc pri vymáhaní platieb skôr ako sa neplatenie stane trestným činom. Na základe dokladov a žiadosti môže súd určiť iný spôsob vyplácania výživného (zrážkou zo mzdy a pod.) Možnosťou je aj využitie exekúcie.

Prečítajte si aj článok našej kancelárie o úrokoch z omeškania pri platení výživného.

Comments are closed.