Category Archives: Rozvod manželstva

Advokát vás na konanie pred súdom podrobne pripraví. Upozorní na možnosti a kroky ktoré budete musieť absolvovať. Dostanete informácie o priebehu konania, o spôsobe vystupovania pred súdom a o správnom čase kedy vznášať pripomienky resp. požiadavky. Advokát Vás môže pri väčšine úkonov zastúpiť, ak je vám pobyt na súde nepríjemný alebo je pre Vás príliš stresujúci. Podrobnejšie...
Read more
Získate odborné zhodnotenie situácie a plánovanie postupu. Prioritnými sú vaše záujmy, resp. ich ochrana, advokát Vám pomôže s ich formuláciou a komunikáciou navonok, pomôže Vám prekonať stres z danej situácie aj s návratom do života. V rámci zákonov sa advokát usiluje o dosiahnutie spravodlivého a vyrovnaného výsledku z pohľadu svojho klienta. Činnosti ktoré zabezpečí rozvodový právnik:
  •  pomoc...
Read more