Čo pre vás pri rozvode zabezpečí advokát

Posted by

Získate odborné zhodnotenie situácie a plánovanie postupu. Prioritnými sú vaše záujmy, resp. ich ochrana, advokát Vám pomôže s ich formuláciou a komunikáciou navonok, pomôže Vám prekonať stres z danej situácie aj s návratom do života. V rámci zákonov sa advokát usiluje o dosiahnutie spravodlivého a vyrovnaného výsledku z pohľadu svojho klienta.

Činnosti ktoré zabezpečí rozvodový právnik:

  •  pomoc pri formulácií dôvodov rozvratu manželstva, ktorých prezentácia je nevyhnutnou podmienkou pre povolenie rozvodu zo strany súdu
  • splnenie všetkých formálnych náležitostí, vypracovanie návrhu na rozvod, kompletizácia a označenie dôkazov
  • formulácia návrhu na určenie starostlivosti o deti a príspevku na výživu zo strany rodičov
  • výber správneho súdu pre konanie
  • pomoc pri vrátení sa k pôvodnému priezvisku po rozvode

Zaistite si spoľahlivé služby špecializovanej advokátky na rozvody – dohodnúť termín konzultácie.

Comments are closed.