Category Archives: Blog

Upraviť styk s maloletým dieťaťom možno rodičovi, ktorému nie je maloleté dieťa zverené do starostlivosti t,j. v situácii, ak je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, alebo ak dieťa fakticky žije iba s jedným rodičom. O úprave styku nemožno hovoriť v prípade, ak je dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.

Read more
Súdy pri rozhodovaní o výživnom na maloleté dieťa nie sú limitované žiadnou hornou hranicou, ktorá by ich pri určovaní výšky výživného obmedzovala. Zatiaľ tiež nedošlo k rozhodnutiu, ktoré by určovalo hornú hranicu výšky výživného, resp. spôsob posúdenia vhodnej výšky výživného v prípade, ak majú rodičia nadštandardné príjmy. (more…)...
Read more