Zníženie výživného

Posted by

Rodič povinný na platenie výživného môže rovnako požadovať zníženie výšky výživného. Ak sa povinný rodič ocitne v nepriaznivej životnej situácii alebo sa majetkové pomery rodiča, v ktorého osobnej starostlivosti sa dieťa nachádza (príjemcu platieb) preukázateľne zlepšia, a teda nie je odôvodnené, aby povinný rodič uhrádzal výživné v pôvodnej výške.

Zároveň však platí, že výživné nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu stanovenú zákonom, t.j. 30% životného minima. Aktuálne, od 1.júla  2013 je suma minimálneho výživného 27,13 €.

Advokát špecializovaný na rodinné právo Vám poradí ako požiadať o zníženie výživného, resp. ako sa brániť voči žiadosti o jeho zvýšenie. Informujte sa na konzultácii u JUDr. Jarmily Zahradníkovej.

Comments are closed.