Určenie výšky výživného pri rozvode

Posted by

Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá aj po rozvode a jej súčasťou je často práve platenie výživného (alimentov).

Výška výživného sa určuje individuálne –  môže sa určiť dohodou manželov schválenou súdom, alebo ju určí súd na základe vyhodnotenia predložených dôkazov, ktoré preukazujú náklady na starostlivosť  o dieťa, domácnosť a celkové finančné možnosti rodičov.

Právny zástupca  vo veciach určovania výšky výživného zabezpečuje  s ohľadom na situáciu vypracovanie dohody alebo poradenstvo ohľadom zhromažďovania dôkazov svedčiacich o majetkových pomeroch rodičov, ich schopnostiach a možnostiach.

Konzultácia o rôznych alternatívach poskytnutia právnych služieb a zhodnotení Vašich procesných možností Vám pomôže zorientovať sa a zhodnotiť postup a možnosti pri určovaní výšky výživného  – kontaktujte kanceláriu rozvodovej právničky JUDr. Jarmily Zahradníkovej.

Comments are closed.