Striedavá starostlivosť a výživné

Posted by

V súčasnosti má veľa rodičov mylnú predstavu, že dosiahnutím striedavej starostlivosti sa vyhnú povinnosti platiť výživné. To však vôbec nemusí byť pravda, keďže otázka príspevku na výživu nezávisí len od miery osobnej starostlivosti o dieťa, ale najmä od zárobkových a majetkových pomerov oboch rodičov a ich možností a schopností.

Comments are closed.