Najčastejšie otázky o starostlivosti o rodinu a deti počas karantény

Posted by

Prišiel som zo zahraničia, ako dlho mám byť v karanténe?

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12.03.2020 je potrebné v prípade návratu z cudziny po 13.03.2020 po 07:00 hod. rešpektovať 14 dňovú domácu karanténu a návrat z cudziny bezprostredne oznámiť či už telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi.

 

Môžem byť počas nariadenej karantény na PN?

Po oznámení návratu zo zahraničia od 13.03.2020 je všeobecný lekár v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 12.03.2020 povinný vystaviť PN z dôvodu karantény pre COVID- 19, ak takúto žiadosť uzná z medicínskeho hľadiska ako opodstatnenú.

 

Ako si aktuálne môžem požiadať o nemocenské? Rovnako ako doteraz?

S poukazom na aktuálnu situáciu Sociálna poisťovňa upravila na svojej oficiálnej webovej stránke osobitný postup a podmienky pre podanie žiadosti o nemocenské pre situáciu s vírusom COVID- 19.

 

Za akej podmienky mi Sociálna poisťovňa prizná PN z dôvodu karantény v súvislosti s vírusom COVID-19?

Sociálna poisťovňa nemôže priznať PN bez potvrdenia ošetrujúceho lekára. Sociálna poisťovňa dávku prizná iba vtedy, ak je potvrdená ošetrujúcim lekárom, pričom je na rozhodnutí daného lekára, či žiadosť o PN uzná ako opodstatnenú z medicínskeho hľadiska.

Keďže zavreli školy, ostala som s deťmi doma. O ošetrovné som už požiadala, ale nedošla mi z poisťovne odpoveď.

Rodičia, ktorí požiadali o priznanie ošetrovného v súvislosti so zavretím školských a predškolských zariadení od 10. do 15.03. musia o ošetrovné požiadať opätovne, vzhľadom k tomu, že školské zariadenia sú od 16.03.2020 zatvorené nanovo. Presný postup je uvedený na stránke www.socpoist.sk. Sociálna poisťovňa aktuálne nepotvrdzuje prijatie týchto žiadostí, vzhľadom na ich obrovský nápor.

 

Počas akej doby mi bude priznané ošetrovné, keď som zostala s deťmi doma kvôli uzatvoreniu školy?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu Sociálna poisťovňa dňa 13.03.2020 oznámila, že v súvislosti s uzavretím školských a predškolských zariadení prizná ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté.

 

Ako môžem aktuálne požiadať o ošetrovné?

O ošetrovné možno Sociálnu poisťovňu aktuálne požiadať nasledovnými spôsobmi:

  1. Kontaktovať príslušnú pobočku telefonicky (v prípade, ak je poistenec zamestnancom, tak pobočku podľa sídla zamestnávateľa, ak je SZČO alebo dobrovoľne poistený, tak podľa svojho trvalého pobytu).
  2. Poslať žiadosť o ošetrovné emailom na emailovú adresu konkrétnej pobočky a do prílohy priložiť vyplnený formulár žiadosti o ošetrovné. Formulár na vyplnenie žiadosti je prístupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
  3. Poštou zaslať žiadosť o ošetrovné na príslušnú pobočku.
  4. Vyplnený formulár takisto možno vhodiť do schránky pri vstupe do konkrétnej pobočky Sociálnej poisťovne.

 

Môžem si o dávku požiadať aj osobne na poisťovni?

O dávky je aktuálne potrebné žiadosť prostredníctvom emailov, či pošty, bez osobnej návštevy jednotlivých pobočiek.

Comments are closed.