Určovanie a dokazovanie pôvodu majetku

Posted by

Ak sa s partnerom nedohodnete, prebieha delenie majetku súdnou cestou a je potrebné pripraviť sa na dokazovanie, na základe ktorého súd určí spôsob delenia konkrétnych súčastí majetku.

Podiely oboch manželov na majetku  v rámci dohody nemusia byť rovnaké, môžu byť také ako sa manželia medzi sebou dohodnú. Je prípustná aj dohoda, podľa ktorej jeden z manželov nedostane žiaden podiel.

Pri delení majetku je zároveň každý z manželov oprávnený požadovať, aby mu bolo uhradené to, čo zo svojho majetku vynaložil na spoločný majetok a je povinný poskytnúť náhradu za to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Pridelenie časti majetku ovplyvňujú aj potreby maloletých detí, starostlivosť o ne a o domácnosť, prípadne miera pričinenia sa na nadobudnutí spoločného majetku.

Advokát vám pomôže majetkové skutočnosti zotriediť, vyčísliť a pripraviť tak, aby boli v konaní pred súdom zohľadniteľné ako dôkazový materiál.

Dohodnite si konzultáciu a získate ochranu vašich nárokov pri delení majektu.

Comments are closed.