JUDr. Zuzana Tačovská

photo - tacovskaPrax

 • Judr. Jarmila Zahradníková (2012-súčasnosť )
 • Slovenská lekárska únia špecialistov (externá spolupráca – 2014)Spolupráca zameraná na riešenie problematiky ochrany osobných údajov v rámci zdravotníckych zariadení.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka Asset Management, a.s. (externá spolupráca – 2014)
 • HMG Recovery, k.s. (stáž – 2013)Stáž bola zameraná na oblasť konkurzu a reštrukturalizácie.
 • Centrum právnej pomoci Bratislava (stáž – 2013)V rámci stáže som aktívne participovala na činnosti Centra, riešila som najmä otázky rodinného práva zamerané na určovanie a zapieranie rodičovstva, aktívne som sa zúčastňovala osobných konzultácií s klientmi a podieľala som sa na právnych riešeniach ich problémov.

Hlavné zameranie

 • rodinné právo
 • obchodné právo
 • konkurz a reštrukturalizácia
 • medicínske právo
 • občianske právo

Vzdelanie

 • Mgr. – 2015  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • aktívna znalosť angličtiny a nemčiny

 

Ostatné skúsenosti

Tenisový tréner (2007-2013)

Poskytovanie komplexnej tenisovej prípravy pre deti a dorast. Práca mi umožnila rozvíjať komunikačné schopnosti, zmysel pre zodpovednosť a zlepšiť organizačné zručnosti.

Workshop v Štrasburgu (2010)

Zahŕňal oficiálnu návštevu Európskeho parlamentu, Rady Európy a Európskeho centra mládeže spojenú s odbornými diskusiami s viacerými európskymi politickými predstaiteľmi a ich prednáškami ohľadom inštitucionálnho zriadenia Európskej únie a najpálčivejších problémoch európskeho diania.

Euroweek (2009)

Dobrovoľnícka práca sprievodcu pre holandskú skupinu študentov, ktorá vyžadovala organizačnú zodpovednosť a schopnosť komunikovať v cudzom jazyku.