Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.

p-m1b

Vzdelanie

 • 2015 – advokátka
 • 2013 – absolvovanie advokátskych skúšok Slovenskej advokátskej komory
 • Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (PhD)
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
 • Aktívna znalosť angličtiny a francúzštiny
  File:Flag of France.svg– French, intermediate
  File:Flag of the United Kingdom.svg– English, advanced working proficiency
dobrotkova@zahradnikova.sk office@zahradnikova.sk

 

Hlavné zameranie

 • rodinné právo
 • mediálne právo
 • sloboda prejavu a ochrana osobnosti
 • právo nehnuteľností
 • obchodné právo – mimosúdne a súdne zastupovanie klientov
 • občianske právo
 • právo duševného vlastníctva

Iné pracovné aktivity

 • od 2013 prednášam budúcim novinárov a marketérom na Katedre žurnalistiky a Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre základy práva a mediálne právo
 • od 2013 pravidelne vystupujem na konferenciách, najmä v Čechách, so zameraním na mediálne právo a ochranu osobnosti v médiách
 • 2014 – absolvované magisterské štúdium žurnalistiky

Prax

 • od 2013 – právnik v advokátskej kancelárii JUDr. Zahradníkovej, Bratislava
 • 2009 – 2012 – advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii AK ZAHRADNIK & Spol, s.r.o., Bratislava
 • 2004 – 2009 podnikový právnik v developerskej spoločnosti so zameraním na stavebné právo a právo nehnuteľností
 • AK Zelenay & spol. (2002 -2004)