Mgr. Lucia Belková

belkova-fullPrax

  • JUDr. Jarmila Zahradníková (2016 – súčasnosť) – práca na pozícii advokátskeho koncipienta
  • JUDr. Jana Uhrinová (2014-2015) – práca na pozícii advokátskeho koncipienta
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (2012 – 2014) – práca na pozícii hlavného radcu (Sekcia civilného práva, odbor rekodifikácie občianskeho práva, oddelenie rekodifikácie civilného práva procesného)


    Zastupovala som Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v pracovných skupinách, týkajúcich sa ľudských práv, vykonávaniu funkcie tajomníka Komisie pre novelizáciu zákona o rozhodcovskom konaní, príprave podkladov a návrhov stanovísk k podnetom ohľadne rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku, vypracovávaniu podkladov pre plnenie úloh Rekodifikačnej komisie pre Občiansky súdny poriadok a príprave odpovedí na otázky občanov a médií, týkajúcich sa rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku a novelizácie ďalších právnych predpisov.
  • JUDr. Valko Marián & partners (2010) – práca na pozícii právneho asistenta

Hlavné zameranie

  • rodinné právo
  • občianske právo
  • mediálne právo
  • medicínske právo

File:Flag of the United Kingdom.svg English, advanced working proficiency

belkova@zahradnikova.sk   office@zahradnikova.sk

Vzdelanie

Mgr. – 2012, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava

Ostatné skúsenosti

Akademický rok 2010/2011 som absolvovala ako zahraničný študent na fakulte práva Kodaňskej univerzity v Dánsku, kde som sa špecializovala na oblasť ľudských práv, mediálneho práva, medicínskeho práva, rodovej rovnosti a vesmírneho práva.

V súčasnosti tiež spolupracujem so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity ako ich právny konzultant na projekte prvej slovenskej družice skCUBE.