Mgr. Korina Hirjaková

korina-full
Prax

 • JUDr. Jarmila Zahradníková (2015-súčasnosť)
 • Ministerstvo spravodlivosti SR, Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich (stáž -2015) Vybavovanie podnetov spotrebiteľov, práca s judikatúrou týkajúcou sa spotrebiteľských sporov.
 • Centrum právnej pomoci v Bratislave (stáž 2014-2015) – komunikácia s príslušnými súdmi, ostatnými štátnymi orgánmi a so spolupracujúcimi advokátmi, zúčastňovala som sa konzultácií s klientami, aktívne som sa zapájala do riešenia právnych problémov klientov
 • Právna klinika pre pomoc obetiam domáceho násilia – Aliancia žien (stáž 2014-2015) Zúčastňovala som sa na konzultáciách s klientkami, vypracovávala som zadania od právnikov.
 • Aktívna znalosť angličtiny a francúzštiny
  File:Flag of France.svg- French, intermediate
  File:Flag of the United Kingdom.svg- English, advanced working proficiency

hirjakova@zahradnikova.sk

Hlavné zameranie

 • Rodinné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Spotrebiteľské právo

Vzdelanie

Mgr. – 2016 Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Ostatné skúsenosti

MOB Interier s.r.o.
2010 – 2014

Práca v internetovom obchode ma naučila základy komunikácie s klientmi, riešila som právne problémy z oblasti pracovného práva.