Mgr. Мária Kasalová

kasalova2

Prax

  • JUDr. Jarmila Zahradníková (05/2018 – doteraz) – práca na pozícii advokátsky koncipient so zameraním na rodinné právo
  • JUDr. Jarmila Zahradníková (03/2018 – 05/2018) – práca na pozícii právny asistent so zameraním na rodinné právo
  • Bartošík Šváby s.r.o. (05/2015 – 02/2018) – práca na pozícii právny asistent so zameraním na obchodné právo
  • SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o. (11/2014 – 04/2015) – práca na pozícii právny asistent so zameraním na občianske, obchodné a konkurzné právo

Hlavné zameranie

  •  rodinné právo
  •  občianske právo
  • pracovné právo
  • medzinárodné únosy detí

File:Flag of the United Kingdom.svg English, advanced working proficiency

kasalova@zahradnikova.sk office@zahradnikova.sk

 

Vzdelanie

Mgr. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Ostatné skúsenosti

V rámci právnej kliniky organizovanej Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave som sa zúčastňovala na poskytovaní bezplatných všeobecných právnych informácií občanom mesta Trnava, čím som sa naučila, ako vystupovať v bezprostrednom kontakte s ľuďmi a za čo mi bol udelený certifikát o úspešnom absolvovaní

Hlbšie sa venujem problematike medzinárodných únosov detí, moja diplomová práca na tému medzinárodných únosov bola ocenená dekankou právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave