Mgr. Jana Bugárová

p-jn1b

Prax

  • JUDr. Jarmila Zahradníková (2014 – súčasnosť) – práca na pozícii advokátskeho koncipienta
  • JNC Legal, s.r.o. (2011) – práca na pozícii právneho asistenta so zameraním na obchodné a občianske právo
  • Obecný úrad Neverice (2008 – 2011) – dobrovoľnícka výpomoc, v rámci ktorej som sa získavala skúsenosti v oblasti rodinného práva (uzatváranie manželstva, určovanie otcovstva), správneho práva (zmena mena, priezviska) a administratívy

Hlavné zameranie

  • rodinné právo
  • občianske právo
  • obchodné právo
  • správne právo

 

German, advanced working proficiency

File:Flag of the United Kingdom.svg English, advanced working proficiency

bugarova@zahradnikova.sk office@zahradnikova.sk

 

Vzdelanie

  • Mgr. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ostatné skúsenosti

Pôsobenie v medzinárodnej spoločnosti zefektívnilo moje organizačné a administratívne schopnosti a zdokonalilo osobný prístup a komunikáciu s klientmi z viacerých krajín sveta – Schneider Electric Slovakia s.r.o. (2011 – 2014)

Letná práca na pozícii animátora, ktorá mi umožnila získavať skúsenosti s komunikáciou s ľuďmi vo viacerých jazykoch a promptne reagovať na neočakávane vzniknuté situácieHotel Princess of Kos v Grécku (2008)

Viacnásobná spolupráca už od školských čias mi umožnila nadobudnúť istotu pri vystupovaní na verejnosti, čo má nezanedbateľný význam pri kontaktoch s úradmi, súdmi, či samotnými klientmi. – Slovenský rozhlas