Bc. Frederika Korpádyová

korpadyova

Prax

  • JUDr. Jarmila Zahradníková (2016 – doteraz) – práca na pozícii právnej asistentky so zameraním na rodinné právo
  • Právna klinika  pre občanom mesta Trnava (2018) – v rámci kliniky sme pod vedením supervízora poskytovali občanom mesta Trnava bezplatné všeobecné právne informácie. Daná prax mi poskytla skúsenosť v oblasti komunikácie s ľuďmi  a prípravy právnych analýz, za čo mi bol následne udelený certifikát o úspešnom absolvovaní
  • Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou – stáž (2017) – v rámci stáže som pracovala s odsúdenými, ktorým som prednášala základné témy z oblasti práva a právnej úpravy a poskytovala všeobecné právne informácie

Hlavné zameranie

  •  rodinné právo
  •  občianske právo

File:Flag of the United Kingdom.svg English, advanced working proficiency

korpadyova@zahradnikova.sk office@zahradnikova.sk

 

Vzdelanie

magisterské štúdium (2018-súčasnosť) – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Bc. (2018) – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave