Mgr. Denisa Dubinová

dubinova2bPrax

  •  JUDr. Jarmila Zahradníková (máj 2017 – súčasnosť) – práca na pozícii advokátskej koncipientky
  • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. (2015 – 2016) – práca na pozícii právnej asistentky so zameraním na agendu vymáhania pohľadávok
  • Tomášek & partners (2013 – 2014) – práca na pozícii právnej asistentky so zameraním na odvetvie občianskeho a obchodného práva

Hlavné zameranie

  •  rodinné právo
  •  občianske právo
  •  obchodné právo
  •  správne právo

File:Flag of the United Kingdom.svg English, advanced working proficiency

dubinova@akzahradnik.eu office@akzahradnik.eu

Vzdelanie

Mgr. – Právnická fakulta Univerzity Komenskéhoo v Bratislave

Ostatné skúsenosti

Pôsobenie na pozícii spoluorganizátorky kultúrno-spoločenských podujatí pre študentov Právnickej fakulty UK v Bratislave a členstvo v Komore študentov práva, o. z. mi prinieslo množstvo cenných skúseností s prácou v tíme pri riešení zodpovedných úloh a zadaní.