Prečo využiť rozvodového právnika

“Takže rozvod” – Váš osobný svet sa rúca v základoch a osoba, ktorá mala v živote stáť vždy na Vašej strane, sa stáva Vašim odporcom, Vašou protistranou. Komunikácia pri rozvode vie byť nepríjemná, navyše sa odohráva pod dohľadom súdu.

Aby ste svoje postoje a záujmy vedeli prezentovať správne, potrebujete pomoc, niekoho, kto vie komunikovať za Vás. Preberie na seba bremeno nositeľa nepríjemných správ a nebude v komunikácii s Vašou manželkou/manželom zaťažený citovými väzbami.

Zodpovedný právnik je niekto, kto Vás podporí vo Vašom rozhodnutí, pomôže Vám formulovať Vaše požiadavky a bude ich prezentovať a obhajovať pred súdom.

Advokátska kancelária JUDr. Jarmily Zahradníkovej je špecialistom v oblasti rodinných vzťahov, vrátane rozvodov – kontakt pre právne zastúpenie a poradenstvo.

Čo pre vás pri rozvode zabezpečí advokát

Získate odborné zhodnotenie situácie a plánovanie postupu. Prioritnými sú vaše záujmy, resp. ich ochrana, advokát Vám pomôže s ich formuláciou a komunikáciou navonok, pomôže Vám prekonať stres z danej situácie aj s návratom do života. V rámci zákonov sa advokát usiluje o dosiahnutie spravodlivého a vyrovnaného výsledku z pohľadu svojho klienta.

Činnosti ktoré zabezpečí rozvodový právnik:

  •  pomoc pri formulácií dôvodov rozvratu manželstva, ktorých prezentácia je nevyhnutnou podmienkou pre povolenie rozvodu zo strany súdu
  • splnenie všetkých formálnych náležitostí, vypracovanie návrhu na rozvod, kompletizácia a označenie dôkazov
  • formulácia návrhu na určenie starostlivosti o deti a príspevku na výživu zo strany rodičov
  • výber správneho súdu pre konanie
  • pomoc pri vrátení sa k pôvodnému priezvisku po rozvode

Zaistite si spoľahlivé služby špecializovanej advokátky na rozvody – dohodnúť termín konzultácie.

Príprava na proces rozvodu na súde

Advokát vás na konanie pred súdom podrobne pripraví. Upozorní na možnosti a kroky ktoré budete musieť absolvovať. Dostanete informácie o priebehu konania, o spôsobe vystupovania pred súdom a o správnom čase kedy vznášať pripomienky resp. požiadavky.

Advokát Vás môže pri väčšine úkonov zastúpiť, ak je vám pobyt na súde nepríjemný alebo je pre Vás príliš stresujúci.

Delenie majetku (BSM) po rozvode

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je obvykle nemalý majetok, a preto sa vyporiadaniu venuje zvýšená pozornosť, aby nedošlo k unáhlenému či skratovému konaniu, ktoré sa potom len ťažko opravuje. Delenie majetku manželov nasleduje až po samotnom rozvode manželstva.

Prečítajte si: Výhody, ktoré vám dá právnik pri delení majetku pri rozvode Využite dohodnutie konzultácie s JUDr. Zahradníkovou.

Koľko stojí rozvod

Suma za zastupovanie rozvodovým právnikom je individuálna. Odvíja sa od počtu potrebných úkonov, dĺžky a počtu pojednávaní pred súdom, resp. od celkovej zložitosti prípadu. Po úvodných konzultáciách a získaní prehľadu o vašom prípade sa vypracuje dohoda na spôsobe a výške odmeny.

Podrobnejšie informácie nájdete v článku o detailoch rozvodu.

Jednoducho si dohodnite termín konzultácie mailom, telefonicky či cez formulár.