Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom

Posted by

Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom prichádza do úvahy vo viacerých situáciách. Či už pri rozvode manželstva, kedy je potrebné upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, ale aj v situáciách, kedy rodičia maloletého dieťaťa nežijú v spoločnej domácnosti bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zosobášení.

Upraviť styk s maloletým dieťaťom možno rodičovi, ktorému nie je maloleté dieťa zverené do starostlivosti t,j. v situácii, ak je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, alebo ak dieťa fakticky žije iba s jedným rodičom. O úprave styku nemožno hovoriť v prípade, ak je dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.

Styk rodiča s maloletým dieťaťom môže byť upravený na konkrétne dni a hodiny alebo rodičia môžu súd takisto požiadať, aby styk maloletého dieťaťa s rodičom ostal v súdnom rozhodnutí neupravený (t.j. nebudú sa presne špecifikovať dni a hodiny, kedy bude mať rodič právo sa s dieťaťom stretávať). V tom prípade je styk ponechaný na dohodu rodičov, pričom takáto alternatíva prichádza do úvahy najmä v prípade, pokiaľ sa rodičia ohľadom styku vedia dohodnúť.

V prípade, ak sa rodičia dohodnúť nevedia, lepšou alternatívou je požiadať súd o úpravu styku, ktorý je vyšpecifikovaný určitým dňom a časom (t.j. presne od kedy do kedy) sa stretnutie rodiča s dieťaťom má realizovať. Osobitne, mimo styk upravený počas bežného roka, sa môže styk upravovať aj cez jarné, veľkonočné, letné a zimné prázdniny.

Úprava a rozsah styku s maloletým dieťaťom musí samozrejme v prvom rade zodpovedať záujmu maloletého dieťaťa zohľadňujúc jeho vek, režim a potreby. Na úprave styku sa môžu rodičia buď dohodnúť a uzavrieť rodičovskú dohodu alebo ponechať takúto úpravu na autoritatívne rozhodnutie súdu.

Ak máte otázky na túto tému alebo potrebujete odbornú pomoc pri vyhodnotení vašej situacie a prípadné zastupovanie pri podávaní návrhov, riešenia podaní voči vám  a ďalších právnych úkonoch, neváhajte nás kontaktovať.

V ďalšom článku sa bližšie venujeme téme nedodržiavania dohodnutého styku a kedy a ako môže ísť o bránenie v styku s dieťaťom.

Comments are closed.