Blog

Upraviť styk s maloletým dieťaťom možno rodičovi, ktorému nie je maloleté dieťa zverené do starostlivosti t,j. v situácii, ak je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, alebo ak dieťa fakticky žije iba s jedným rodičom. O úprave styku nemožno hovoriť v prípade, ak je dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.

Read more