COVID-19 a pokračovanie služieb pre klientov, január 2021

Posted by

Vážení klienti,

v nadväznosti na aktuálnu situáciu a opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Vás chceme informovať o aktuálnom chode a poskytovaní právnych služieb našou advokátskou kanceláriou.

Naša advokátska kancelária aj naďalej poskytuje právne služby, samozrejme po prijatí príslušných opatrení. Aktuálne u nás v kancelárii neprebiehajú osobné konzultácie s klientmi, naďalej však poskytujeme konzultácie na „diaľku”, či už telefonicky, emailom alebo video-hovormi.

Rovnako naďalej komunikujeme s klientmi prostredníctvom emailov, či telefonicky. Osobná komunikácia so súdmi a príslušnými orgánmi nie je nutná, nakoľko táto prebieha už dlhšiu dobu elektronicky, a to vrátane zabezpečenia podaní na súd.

Preto v prípade, ak potrebujete riešiť svoj právny problém, aj v aktuálnej situácii sa môžete na našu advokátsku kanceláriu obrátiť telefonicky na číslach:  0911 236 686 alebo 0911 230 379 alebo prostredníctvom emailu na office@zahradnikova.sk

Comments are closed.